Kött och blod, från utställningen Stilla Veckan
41x58cm