Bördan, målning inför utställningen Stilla Veckan
Kol och Conté
Ca 20x30cm